Adwokat Anna Maria Borkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Uzyskała dyplom ukończenia aplikacji sądowej przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

  Od 1985 roku jest wpisana na listę adwokatów w Izbie Warszawskiej, gdzie odbyła aplikację adwokacką i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Obecnie w ramach samorządu adwokackiego jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i pełni funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zdobyte przez lata praktyki sądowej w skomplikowanych i społecznie doniosłych sprawach oraz współpracy z wiodącymi polskimi kancelariami prawnymi stanowi podstawę specjalizacji, w zakresie których obecnie adwokat Anna Borkowska prowadzi Kancelarię.

  Adwokat Anna Borkowska wykonuje zawód w sposób profesjonalny, jest osobą rzetelną i terminową a zasady wykonywania zawodu w tym zachowanie tajemnicy są przez Nią stosowane przy każdej podejmowanej czynności w zakresie obsługi klientów i w życiu prywatnym.