Specjalizacje

  Głównym polem działania adwokat Anny Borkowskiej są sprawy dotyczące nieruchomości. W tym zakresie z powodzeniem prowadzi negocjacje związane z obrotem nieruchomościami, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym „gruntów warszawskich” oraz ochrony praw właścicieli. Zdobyte doświadczenie pozwala Jej na opiniowanie umów deweloperskich oraz umów związanych z procesem budowlano-inwestycyjnym i skuteczne rozstrzyganie sporów w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem tych umów.

  Specjalizując się w prowadzeniu sporów sądowych działa profesjonalnie również w zakresie spraw spadkowych, w szczególności dotyczących, bądź wynikających z testamentów (zachowek, wykonawca testamentu) jak też działów spadku.

  Adwokat Anna Borkowska w ramach swoich specjalizacji oferuje także kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, obejmującą sprawy o rozwód, separację, sprawy związane z majątkiem dorobkowym małżonków, a także ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

  Wyjątkowe miejsce w ramach specjalizacji adwokat Anny Borkowskiej zajmuje prawo karne. W tej dziedzinie prawa, która Jej zdaniem stanowi podstawę wykonywania zawodu adwokata, zdobyła doświadczenie w praktyce sądowej występując w charakterze obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. W każdej sytuacji stanowiącej podstawę wszczęcia postępowania karnego adwokat Anna Borkowska jest gotowa do niesienia pomocy prawnej, niemniej w centrum Jej zainteresowań pozostają sprawy karne gospodarcze, z wypadków drogowych oraz zdarzeń medycznych (błędów lekarskich) skutkujących odpowiedzialnością karną.